Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:21 Tisdag 2011-03-01 kl. 11:00

Tisdag 2011-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Uppvaktning från Aktionsgruppen Små Avlopp
Angående diffusa utsläpp från små enskilda avlopp

2. Justering av protokoll

3. Livsmedelskontroll (MJU14)
Justering
Motioner
Föredragande: JS

4. Animaliska biprodukter och kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (MJU22)
Beredning
Prop. 2010/11:67
Föredragande: BW

5. EU-förslag om vaccinering mot bluetongue
Subsidiaritetsprövning. Beslut.
KOM(2010) 666 slutlig och Europeiska unionens råd 5499/11
Föredragande: MH

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 mars 2011 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2010/11:20
Punkt 3: Förslag till betänkande
Punkt 4: PM
Punkt 5: Förslag till beslut

Dessutom bifogas:
FaktaPM 72 Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020
Rapport från Jordbruksråd den 21 februari 2011
Preliminär sammanträdesplan