Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:22 Torsdag 2011-03-03 kl. 08:00

Torsdag 2011-03-03 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. EU-förslag om den gemensamma jordbrukspolitiken
Överläggning
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
KOM(2010) 672

2. Information från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
Information beträffande rävens dvärgbandmask i Sverige

3. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 mars 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: PM, KOM (2010) 672, rådsslutsatser samt deklaration från FR och DE

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan