Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:23 Tisdag 2011-03-08 kl. 11:00

Tisdag 2011-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. EU-förslag om ett resurseffektivt Europa
Överläggning
Miljöminister Andreas Carlgren m.fl
Miljödepartementet
KOM (2011) 21

2. Miljöråd den 14 mars 2011
Information
Miljöminister Andreas Carlgren m.fl.
Miljödepartementet

3. Justering av protokoll

4. Nya lagar om avgasrening och drivmedel (MJU9)
Justering
Prop. 2010/11:51 och motion
Föredragande: MH

5. Kemikaliekontroll (MJU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: HR

6. Två strandskyddsfrågor (MJU18)
Beredning
Prop. 2010/11:64 och motioner
Föredragande: ALK

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag 10 mars 2011 kl. 08.00.

Bilagor


Punkt 1: PM
Punkt 2: OBS! Handlingar sänds elektroniskt måndag 7 mars
Punkt 3: Protokoll 2010/11:21 och 22
Punkt 4: Förslag till betänkande
Punkt 5: PM och motioner
Punkt 6: PM och motionerDessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan