Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:24 Torsdag 2011-03-10 kl. 08:00

Torsdag 2011-03-10 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. EU-förslag om det s.k. kvalitetspaketet
Överläggning
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
KOM (2010) 733 och KOM (2010) 738

2. Jordbruks- och fiskeråd 17 mars 2011
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson m.fl.
Landsbygdsdepartementet

3. Kemikaliekontroll (MJU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: HR

4. Två strandskyddsfrågor (MJU18)
Fortsatt beredning
Prop. 2010/11:64 och motioner
Föredragande: ALK

5. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: CM och HR

6. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 1: PM
Punkt 2: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3-4: PM och motioner översända till smtr. 8 mars
Punkt 5: Lista över inkomna EU-dokument m.m.


Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan