Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:26 Torsdag 2011-03-17 kl. 09:15

Torsdag 2011-03-17 kl. 09:15

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26
Datum och tid: 09:15
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Strandskyddsfrågor (MJU18)
Justering
Prop. 2010/11:64 och motioner
Föredragande: ALK

3. Djurskydd (MJU20)
Beredning
Motioner
Föredragande: LS

4. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CM

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 mars 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2010/11:24
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: PM och motioner
Punkt 4: PM


Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan