Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:28 Torsdag 2011-03-31 kl. 10:00

Torsdag 2011-03-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:28
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Framtidsdagen januari 2012
Forskningssekreterarna , RUT

2. Kemikaliekontroll (MJU15)
Fortsatt justering
Motioner
Föredragande: HR

3. Jordbrukspolitik m.m. (MJU16)
Justering
Motioner
Föredragande: MH

4. Inkomna EU-dokument
Föredragande: HR

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdag 5 april 2011 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: PM
Punkt 2: Textförslag utsänds onsdag f.m.
Punkt 3: Förslag till betänkande
Punkt 4: K(11) 1328 (end. elektroniskt)

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan