Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:29 Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:29
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Uppvaktning av Eldrimner

2. Justering av protokoll

3. Avfall och kretslopp (MJU17)
Justering
Motioner
Föredragande: LS

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdag 7 april 2011 kl. 08.00.

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2010/11:27
Punkt 3: Förslag till betänkande

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan