Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:30 Torsdag 2011-04-07 kl. 08:00

Torsdag 2011-04-07 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:30
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Jordbruks- och fiskeråd 14-15 april 2011
Information
Statssekreterare Magnus Kindbom m.fl.,
Landsbygdsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (MJU1y)
Fråga om yttrande till KU.
Skrivelse 2010/11:75
Föredragande: MH

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdag 12 april 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Protokoll 2010/11:28
Punkt 3: PM

Dessutom bifogas:
Kommissionens svar med anledning av 2010/11:MJU7
Rapport från informellt miljöministermöte
Preliminär sammanträdesplan