Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:31 Tisdag 2011-04-12 kl. 11:00

Tisdag 2011-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Djurskydd (MJU20)
Justering
Motioner
Föredragande : CM

3. Havs- och vattenmyndigheten (MJU25)
Beredning
Proposition 2010/11:86 och motion
Föredragande: JS

4. Utvidgning av Hamra nationalpark (MJU26)
Beredning
Proposition 2010/11:69
Föredragande: BW

5. Reseberättelse
Bryssel 21-23 januari 2011
Föredragande: CM och HR

6. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag 14 april 2011 kl. 10.00


Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2010/11:29
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: PM och motion
Punkt 4: PM
Punkt 5: Reseberättelse

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan