Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:33 Torsdag 2011-04-28 kl. 10:00

Torsdag 2011-04-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:33
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Information från Riksrevisionen
RiR 2011:8

2. Justering av protokoll

3. Nedskräpning (MJU27)
Beredning
Prop. 2010/11:125 och motion
Föredragande: MH

4. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 maj kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: RiR 2011:08 (end. elektroniskt)
Punkt 2: Protokoll
Punkt 3: PM och motion

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan