Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:34 Tisdag 2011-05-03 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:34
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Kl. 11.00-12.00
Information från Bert Bolincentret för klimatforskning vid
Stockholms universitet

2. Justering av protokoll

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdag 5 maj 2011 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Deltagande forskare
Punkt 2: Protokoll 2010/11:31


Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan