Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:35 Torsdag 2011-05-05 kl. 08:00

Torsdag 2011-05-05 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:35
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. EU-förslag om förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
Överläggning
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet

2. Havs- och vattenmyndigheten (MJU25)
Justering
Proposition 2010/11:86 och motion
Föredragande: JS

3. Utvidgning av Hamra nationalpark (MJU26)
Justering
Proposition 2010/11:69
Föredragande: BW

4. Nya EU-regler om miljöledning och miljörevision (MJU23)
Beredning
Proposition 2010/11:93 och motion
Föredragande: ALK

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: HR

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag 12 maj 2011 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: 2 PM samt PU från överläggning 2008
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: Förslag till betänkande
Punkt 4: PM och motion
Punkt 5: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Rapport från Jordbruksråd 14 april 2011
Preliminär sammanträdesplan