Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:37 Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:37
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Miljöledning, miljörevision och prövning av vindkraft (MJU23)
Justering
Prop. 2010/11:93 och motion
Föredragande: ALK

2. EU-förslag om export och import av farliga kemikalier
Subsidiaritetsprövning
KOM (2011) 245
Föredragande: MH

3. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: MH och HR

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdag 19 maj 2011 kl. 09.00-12.00.

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande
Punkt 2: PM och KOM (2011) 245
Punkt 3: Lista inkomna EU-dokument, KOM (2011) 228,
KOM (2011) 229, KOM (2011) 244 samt PM


Dessutom bifogas:
Program för sammanträdet, GMO, den 19 maj 2011
Rapport från ordf.konferens, jordbruk, 19 april 2011 (endast på papper)
FaktaPM 2010/11:108 Rättsligt bindande avtal inom Forest Europe
Preliminär sammanträdesplan