Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:38 Torsdag 2011-05-19 kl. 09:00

Torsdag 2011-05-19 kl. 09:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:38
Datum och tid: 09:00
Plats: Skandiasalen

Föredragningslista

1. Utfrågning om GMO

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Tisdag 31 maj kl. 13.00

Bilagor


Punkt1: Program för utfrågningen

Dessutom bifogas:
preliminär sammanträdesplan