Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:39 Tisdag 2011-05-31 kl. 13:00

Tisdag 2011-05-31 kl. 13:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:39
Datum och tid: 13:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. EU-förslag om färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050
Överläggning
Miljöminister Andreas Carlgren
Miljödepartementet
KOM (2011) 112

2. EU-förslag om biologisk mångfald
Överläggning
Miljöminister Andreas Carlgren
Miljödepartementet
KOM (2011) 244

3. Justering av protokoll

4. EU-förslag om export och import av farliga kemikalier
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM (2011) 245
Föredragande: MH

5. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag 7 juni 2011 kl. 10.30.

Bilagor


Punkt 1: PM och KOM (2011) 112 (KOM-dok end. el.)
Punkt 2: PM, KOM (2011) 244 och SEK (2011) 541
Punkt 3: Protokoll 2010/11:36, 37 och 38
Punkt 4: Förslag till beslut

Dessutom bifogas:
Rapport från Jordbruksråd 17 maj 2011
Rapport från klimatkonferens i Bryssel 19 april 2011
Rapport från IPUs 124:e församling i Panama
Preliminär sammanträdesplan