Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:40 Tisdag 2011-06-07 kl. 10:30

Tisdag 2011-06-07 kl. 10:30

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:40
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. EU-förslag om fiskeprotokollet med Kap Verde
Överläggning
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet
KOM (2011) 228 och 229

2. Återrapport angående skydd av skog
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdag 9 juni 2011 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: PM och KOM (2011) 228 och 229
Punkt 2: PM
Punkt 3: Protokoll 2010/11:39

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan