Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:41 Torsdag 2011-06-09 kl. 08:00

Torsdag 2011-06-09 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:41

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:41
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. EU-förslag om förordningen om odling av genetiskt modifierade organismer
Överläggning
Statssekreterare Åsa-Britt Karlsson
Miljödepartementet
KOM (2010) 375

2. Uppvaktning av Skogsindustrierna

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdag 16 juni kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: PM och KOM (2010) 375 (KOM endast elektroniskt)

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan