Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:42 Torsdag 2011-06-16 kl. 08:00

Torsdag 2011-06-16 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:42

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:42
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. EU-förslag om färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050
Fortsatt överläggning
Miljöminister Andreas Carlgren
Miljödepartementet
KOM (2011) 112

2. Miljöråd 21 juni
Information
Miljöminister Andreas Carlgren
Miljödepartementet

3. Justering av protokoll

4. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

5. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: MH och JS

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag 21 juni 2011 kl. 18.00

Bilagor


Punkt 1: PM och KOM (2011) 112 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: Protokoll 2010/11:40 och 41
Punkt 5: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan
Rapport från extra Jordbruksråd den 7 juni