Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:43 Onsdag 2011-06-22 kl. 07:45

Onsdag 2011-06-22 kl. 07:45

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2010/11:43

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:43
Datum och tid: 07:45
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. EU-förslag om partnerskapsavtal om fiske med Gabon
Överläggning

2. Jordbruks-och fiskeråd 28 juni 2011
Information

3. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: MH och JS

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdag 23 augusti 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: PM med bilagor (bilagorna endast på papper)
Punkt 2: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: Listor inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan