Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-15 kl. 11:00

Torsdag 2011-12-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12
Datum och tid: 2011-12-15 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Miljöråd 19 december 2011
Miljöminister Lena Ek lämnar information inför Miljörådet den 19 december 2011

2. Justering av protokoll

3. Havsmiljö (MJU9)
Justering
Motioner
Föredragande: KB

4. EU-förslag om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser
Subsidiaritetsprövning. Beslut.
KOM (2011) 789
Föredragande: HL

5. EU-förslag om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter
Subsidiaritetsprövning
KOM (2011) 855
Föredragande: ALK

6. EU-förslag om en integrerad havspolitik
Subsidiaritetsprövning
KOM (2011) 804
Föredragande: ALK

7. Utskottets arbetsplan
Föredragande: BW

8. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

9. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: MH

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är torsdagen den 19 januari 2012 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Protokoll 2011/12:10 och 11
Punkt 3: Förslag till betänkande
Punkt 4: Förslag till beslut
Punkt 5: PM och KOM(11) 855
Punkt 6: PM och KOM(11) 804
Punkt 7: Arbetsplan
Punkt 9: Lista inkomna EU-dokument och KOM(11) 874

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan
Fakta-PM 2011/12:43 Förslag till EU:s gemensamma fiskeripolitik