Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:16 Torsdag 2012-02-02 kl. 08:00

Torsdag 2012-02-02 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16
Datum och tid: 2012-02-02 08:00 kl. 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Avslutat polskt och nytt danskt ordförandeskap
Information
Miljöministern Lena Ek

2. Kl 09.00-09.45 Information om den nya Havs- och vattenmyndigheten
Generaldirektör Björn Risinger informerar utskottet om den nya myndigheten och aktuella frågor

3. Justering av protokoll

4. Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon (MJU5)
Prop. 2011/12:58 och en motion
Föredragande: BW

5. Förslag om ett nytt forum för utskottsövergripande forsknings- och framtidsfrågor
(pilotförsök under 2012)

Föredragande: BW

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 februari 2012 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: PM
Punkt 3: Protokoll 2011/12:15
Punkt 4: PM och motion
Punkt 5: PM


Dessutom bifogas:
Rapport från jordbruksrådet den 23 januari 2012
Preliminär sammanträdesplan