Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:18 Tisdag 2012-02-21 kl. 10:00

Tisdag 2012-02-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18
Datum och tid: 2012-02-21 10:00 kl. 10:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Offentlig utfrågning om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik

2. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 1: Dagordning och deltagarförteckning

Dessutom bifogas:
EU-dok. vidarebefordrat av Svenska kyrkan
Preliminär sammanträdesplan