Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:2 Torsdag 2011-10-06 kl. 11:00

Torsdag 2011-10-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2011/12:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Miljöråd 10 oktober 2011
Information
Miljöminister Lena Ek
Miljödepartementet

2. Avslutat ungerskt och nytt polskt ordförandeskap
Information
Miljöminister Lena Ek
Miljödepartementet

3. Justering av protokoll

4. EU-förslag om ekonomisk förvaltning för vissa medlemsstater
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM (2011) 481
Föredragande: LS

5. EU-förslag om ändring av rådets förordning om europeiska fiskerifonden
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM (2011) 484
Föredragande: LS

6. EU-förslag om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter
Subsidiaritetsprövning. Beslut.
KOM (2011) 530
Föredragande: CM

7. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

8. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: CM

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag 13 oktober 2011 kl. 09.00.

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: PM
Punkt 3: Protokoll 2011/12:1
Punkt 4-6: Förslag till beslut
Punkt 8: Lista inkomna EU-dokument m.m.


Dessutom bifogas:
Rapport Jordbruksråd 20 sept.2011
2011/12:FPM2 Elektronisk identifiering av nötkreatur
Preliminär sammanträdesplan