Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:21 Torsdag 2012-03-15 kl. 07:30

Torsdag 2012-03-15 kl. 07:30

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21
Datum och tid: 2012-03-15 07:30 kl. 07:30
Plats: RÖ 7-26

1. EU-förslag om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken
Överläggning
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
KOM(2011) 625
KOM(2011) 626
KOM(2011) 627
KOM(2011) 628
KOM(2011) 629
KOM(2011) 630
KOM(2011) 631

2. Jordbruksråd 19-20 mars 2012
Information
Ev. överläggning
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Kemikaliekontroll (MJU 18)
Beredning
Motioner
Föredragande: LS

5. EU-förslag om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte
Subsidiaritetsprövning
KOM (2012) 89
Föredragande: CM

6. EU-förslag om djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar
Subsidiaritetsprövning
KOM (2012) 90
Föredragande: CM

7. Förslag till uppföljningsprojekt beträffande resultatredovisningen i budgetpropositionen för utgiftsområde 20 och 23
Föredragande: LS

8. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: CM och HR

9. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 mars 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: PM och KOM-dokument (KOM. end. elektroniskt)
Punkt 2: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: Protokoll 2011/12:20
Punkt 4: PM och motioner (motioner end. på papper)
Punkt 5: PM och KOM (2012) 89
Punkt 6: PM och KOM (2012) 90
Punkt 7: PM och förslag till beslut
Punkt 8: Lista inkomna EU-dokument


Dessutom bifogas:
Fakta-PM 2011/12:120 Direktiv om prioriterade ämnen i vatten
Preliminär sammanträdesplan