Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:22 Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22
Datum och tid: 2012-03-20 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier (MJU19)
Justering
Proposition och motion
Föredragande: ALK

2. Landsbygdspolitik m.m. (MJU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: MH

3. EU-förslag om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM (2012) 89
Föredragande: CM

4. EU-förslag om djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM (2012) 90
Föredragande: CM

5. EU-förslag om bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i samband med markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk
Subsidiaritetsprövning
KOM (2012) 93
Föredragande: HR

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 mars 2012 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande
Punkt 2: PM och motioner (motioner end. på papper)
Punkt 3-4: Förslag till beslut
Punkt 6: PM och KOM (2012) 93

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan