Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:23 Torsdag 2012-03-22 kl. 10:00

Torsdag 2012-03-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23
Datum och tid: 2012-03-22 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Fiskeripolitik (MJU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: HR

3. Kemikaliekontroll (MJU18)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: LS

4. Insatser för vandrande fisk i rinnande vatten (MJU2y)
Justering
Skr. 2010/11:163 och motioner
Föredragande: LS

5. EU-förslag om bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i samband med markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk
Subsidiaritetsprövning, Beslut
KOM (2012) 93
Föredragande: HR

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:21
Punkt 2: PM och motioner (motioner end. på papper)
Punkt 3: PM och motioner (PM end. elektroniskt, motioner delade på papper 120315)
Punkt 4: Förslag till yttrande Skr. 2010/11:163
Punkt 5: Förslag till beslut

Dessutom bifogas:
Rapport från Miljörådet den 9 mars 2012
Preliminär sammanträdesplan