Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:24 Tisdag 2012-03-27 kl. 11:00

Tisdag 2012-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24
Datum och tid: 2012-03-27 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Uppvaktning av Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen uppvaktar med anledning av utskottets aktuella frågor (naturvård, fiskeripolitik, landsbygdspolitik m.m.)

2. Justering av protokoll

3. Avfall och kretslopp (MJU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: CM

4. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: HR

5. Utskottets arbetsplan
Föredragande: BW

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 april 2012 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2011/12:22
Punkt 3: PM och motioner (mot. endast på papper)
Punkt 4: Lista inkomna EU-dokument m.m.
Punkt 5: Preliminär arbetsplan

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan