Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:26 Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26
Datum och tid: 2012-04-17 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Uppvaktning av Hästnäringens nationella stiftelse
Information om hästnäringen och om stiftelsens verksamhet

2. Landsbygdspolitik (MJU17)
Justering
Motioner
Föredragande: MH

3. Kemikaliekontroll (MJU18)
Justering
Motioner
Föredragande: LS

4. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 (MJU3y)
Justering
Skr. 2011/12:105 och motioner
Föredragande: ALK

5. EU-förslag om återvinning av fartyg
Subsidiaritetsprövning. Beslut.
KOM (2012) 118
Föredragande: HR

6. EU-förslag om batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium och som är avsedda att användas i sladdlösa elektriska handverktyg
Subsidiaritetsprövning. Beslut.
KOM (2012) 136
Föredragande: ALK

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 april 2012 kl. 08.00.

Bilagor


Punkt 2-3: Förslag till betänkande
Punkt 4: Förslag till yttrande
Punkt 5-6: Förslag till beslut

Dessutom bifogas:
2011/12:FPM126 Ny förordning om villkor vid förflyttning av sällskapsdjur
Preliminär sammanträdesplan