Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:27 Torsdag 2012-04-19 kl. 08:00

Torsdag 2012-04-19 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27
Datum och tid: 2012-04-19 08:00 kl. 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruksråd 26-27 april 2012
Information
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet

2. Kl 09.00 - ca 09.45 Information från Kemikalieinspektionen (KEMI)
Kemikalieinspektionen lämnar information om nanoteknik

3. Justering av protokoll

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (MJU4y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skriv. 2011/12:75 och en motion
Föredragande: HR

5. EU-förslag om ändring av direktiven 1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG och 2001/114/EG vad gäller de befogenheter som ska tilldelas kommissionen
Subsidiaritetsprövning
KOM (2012) 150
Föredragande: ALK

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 april 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: Protokoll 2011/12:25
Punkt 4: PM och en motion (mot. end. på papper)
Punkt 5: PM och KOM(2012) 150

Dessutom bifogas:
2011/12:FPM130 Meddelande och beslut om upptag och utsläpp av växthusgaser från markanvändning (LULUCF)
Preliminära sammanträdestider