Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:28 Tisdag 2012-04-24 kl. 11:15

Tisdag 2012-04-24 kl. 11:15

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28
Datum och tid: 2012-04-24 11:15
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Ändringar i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (MJU22)
Beredning
Prop. 2011/12:87
Föredragande: BW

3. Försäljning av drivmedel till fordonsindustrin (MJU23)
Beredning
Prop. 2011/12:127
Föredragande: LS

4. EU-förslag om ändring av direktiven 1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG och 2001/114/EG vad gäller de befogenheter som ska tilldelas kommissionen
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM (2012) 150
Föredragande: ALK

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 april 2012 kl. 08.00.

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:26
Punkt 2 och 3: PM
Punkt 4: Förslag till beslut

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider