Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:29 Torsdag 2012-04-26 kl. 08:00

Torsdag 2012-04-26 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:29
Datum och tid: 2012-04-26 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. EU-förslag om bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i samband med markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) i unionens klimatåtaganden
Överläggning
Miljöminister Lena Ek
KOM (2012) 93
KOM (2012) 94

2. Justering av protokoll

3. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: ALK

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 10.00-12.00, L4-17
Intern utfrågning om djurskyddsutredningen.

Bilagor


Punkt 1: PM och KOM (2012) 93 och 94
Punkt 2: Protokollen 2011/12:27 och 28
Punkt 3: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan