Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:3 Torsdag 2011-10-13 kl. 09:00

Torsdag 2011-10-13 kl. 09:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2011/12:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Kl. 09.00 Uppvaktning av Klimatsamverkan Skåne

2. EU-förslag om fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön
Överläggning
Statssekreterare Magnus Kindbom
Landsbygdsdepartementet
KOM (2011) 562

3. Jordbruksråd 20-21 oktober
Information
Statssekreterare Magnus Kindbom
Landsbygdsdepartementet

4. Justering av protokoll

5. Budgetramarna för utgiftsområde 20 och 23
Fråga om yttrande till FiU
Föredragande: BgW

6. Höständringsbudget för 2011
Fråga om yttrande till FiU
Föredragande: BgW

7. EU-förslag om elektronisk identifiering av nötkreatur
Subsidiaritetsprövning
KOM (2011) 525
Föredragande: CM

8. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: HR

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag 20 oktober 2011 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: PM
Punkt 3: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 4: Protokoll 2011/12:2
Punkt 5: PM och motioner
Punkt 6: PM och motion
Punkt 7: PM och KOM (2011) 525
Punkt 8: Lista inkomna EU-dokument

Dessutom bifogas:
Rådsrapport informellt jordbruksministermöte 13 sept. 2011
2011/12:FPM5 Ny förordning om aromatiserade vinprodukter
Preliminär sammanträdesplan