Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:30 Torsdag 2012-05-03 kl. 10:00

Torsdag 2012-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:30
Datum och tid: 2012-05-03 10:00
Plats: L4-17

1. Intern utfrågning om djurskyddsutredningens förslag till ny lagstiftning m.m.

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 maj 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Program och deltagarförteckning