Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:31 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:31
Datum och tid: 2012-05-08 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Införandet av ett pricksystem på fiskets område (MJU20)
Beredning
Proposition 2011/12:137
Föredragande: ALK

3. Geologisk lagring av koldioxid m.m. (MJU25)
Beredning
Proposition 2011/12:125 och motioner
Föredragande: HR

4. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: ALK och MH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag 10 maj kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:29
Punkt 2: PM
Punkt 3: PM och motioner (mot. end. på papper)
Punkt 4: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
2011/12:FPM137 Ändring av batteridirektivet
Rapport från informella miljörådet i Horsens, den 18-19 april 2012
Skrivelse från LRF med anledning av djurskyddsutredningen (end. på papper)
Preliminära sammanträdestider