Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:32 Torsdag 2012-05-10 kl. 08:00

Torsdag 2012-05-10 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:32
Datum och tid: 2012-05-10 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruksråd 14-15 maj 2012
Information
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Ändringar i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (MJU22)
Justering
Prop. 2011/12:87
Föredragande: BW

4. Försäljning av drivmedel till fordonsindustrin (MJU23)
Justering
Prop. 2011/12:127
Föredragande: LS

5. Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (MJU21)
Beredning
Prop. 2011/12:138 och motioner
Föredragande: CM

6. Vårändringsbudget för 2012
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2011/12:99
Föredragande: BW

7. Årsredovisning för staten 2011
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skriv. 2011/12:101
Föredragande: BW

8. 2012 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2011/12:100
Föredragande: BW

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Protokoll 2011/12:30
Punkt 3-4: Förslag till betänkande
Punkt 5: PM och motioner (mot. endast på papper)
Punkt 6-8: PM


Dessutom bifogas:
Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet 26-27 april 2012
2011/12:FPM139 Förordning om återvinning av fartyg
Preliminära sammanträdestider