Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:34 Torsdag 2012-05-24 kl. 10:00

Torsdag 2012-05-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34
Datum och tid: 2012-05-24 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid (MJU25)
Justering
Prop. 2011/12:125 och motioner
Föredragande: HR

2. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 maj 2012 kl 12.00-13.00, L4-17, forskningsseminarium.

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider