Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:35 Tisdag 2012-05-29 kl. 12:00

Tisdag 2012-05-29 kl. 12:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:35
Datum och tid: 2012-05-29 12:00
Plats: L4-17

1. Forskningsseminarium
Presentation av Miljöforskningsberedningen

2. Nästa sammanträde
Torsdagen den 31 maj 2012 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Program


Dessutom bifogas:
Riksrevisionens rapport 2012:2 Svensk klimatforskning (end. elektroniskt)
Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet 14-15 maj 2012
Preliminära sammanträdestider