Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:36 Torsdag 2012-05-31 kl. 10:00

Torsdag 2012-05-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:36
Datum och tid: 2012-05-31 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Uppvaktning av Sveriges Mjölkbönder

2. Justering av protokoll

3. Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål (MJU21)
Justering
Prop. 2011/12:138 och motioner
Föredragande: CM

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 juni 2012 kl. 08.00.

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2011/12:33 och 34
Punkt 3: Förslag till betänkande


Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan