Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:37 Torsdag 2012-06-07 kl. 08:00

Torsdag 2012-06-07 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:37
Datum och tid: 2012-06-07 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Miljöråd 11 juni 2012
Information
Miljöminister Lena Ek
Miljödepartementet

2. Kl. 09.00 Extra Jordbruks- och fiskeråd 12 juni 2012
Information
Statssekreteraren Magnus Kindbom
Landsbygdsdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Införandet av ett pricksystem på fiskets område (MJU20)
Justering
Prop. 2011/12:137
Föredragande: ALK

5. Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket (MJU24)
Justering
Skriv. 2011/12:124 och motioner
Föredragande: LS

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: MH

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 juni 2012 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1-2: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: Protokoll 2011/12:35 och 36
Punkt 4-5: Förslag till betänkande
Punkt 6: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan