Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:38 Torsdag 2012-06-14 kl. 08:00

Torsdag 2012-06-14 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:38
Datum och tid: 2012-06-14 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Republiken Guinea-Bissau
Ev. överläggning
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet
KOM (2012) 256
KOM (2012) 260
KOM (2012) 262

2. Jordbruksråd 18-19 juni 2012
Information
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet

3. Avgående danskt och inkommande cypriotiskt ordförandeskap
Information
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet

4. Justering av protokoll

5. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

6. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: LS

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Ev. onsdagen den 20 juni 2012 kl. 08.00 samt torsdagen den 30 augusti 2012 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: PM och KOM (2012) 256, 260 och 262
Punkt 2: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: PM
Punkt 4: Protokoll 2011/12:37
Punkt 6: Lista inkomna EU-dokument m.m.

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan