Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:39 Onsdag 2012-06-20 kl. 08:00

Onsdag 2012-06-20 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:39
Datum och tid: 2012-06-20 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. EU-förslag om ett samråd om fiskemöjligheter för 2013
Överläggning
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet
KOM (2012) 278

2. Justering av protokoll

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 augusti 2012 kl. 10.00.

Bilagor


Punkt 1: PM och KOM (2012) 278 (KOM-dok. end elektroniskt)
Punkt 2: Protokoll 2011/12:38

Dessutom bifogas:
K (2012) 3828 Kommissionens svar på utlåtande 2011/12:MJU6 Säljfrämjande åtgärder m.m. för jordbruksprodukter
2011/12:156 Innovationspartnerskap om vatten
Preliminär sammanträdesplan