Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:4 Tisdag 2011-10-25 kl. 11:00

Tisdag 2011-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2011/12:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Uppvaktning av Skydda skogen

2. Justering av protokoll

3. Budgetramarna för utgiftsområde 20 och 23
Fråga om yttrande till FiU. Beslut.
Prop 2011/12:1
Föredragande: BW

4. Höständringsbudget för 2011
Fråga om yttrande till FiU. Beslut.
Prop 2011/12:2
Föredragande: BW

5. EU-förslag om elektronisk identifiering av nötkreatur
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM (2011) 525
Föredragande: CM

6. EU-förslag om utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen
Subsidiaritetsprövning
KOM (2011) 634
Föredragande: CM

7. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: HR

8. Utskottets arbetsplan
Föredragande: BW

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag 27 oktober 2011 kl. 10.00


Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2011/12:3
Punkt 3-4: Förslag till beslut
Punkt 5: Förslag till beslut
Punkt 6: PM och KOM (2011) 634
Punkt 7: Lista inkomna EU-dokument m.m.
Punkt 8: Preliminär arbetsplan

Dessutom bifogas:
Motionsförteckning
2011/12:FPM9 Laxbeståndet i Östersjön
Rapport Miljörådet 10 okt. 2011
Preliminär sammanträdesplan