Miljö- Och Jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:5 Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- Och Jordbruksutskottet 2011/12:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. EU-förslag om den gemensamma fiskeripolitiken
Överläggning
Statssekreterare Magnus Kindbom
Landsbygdsdepartementet
KOM (2011) 416
KOM (2011) 417
KOM (2011) 418
KOM (2011) 424
KOM (2011) 425

2. EU-förslag om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (MJU7)
Fortsatt beredning
KOM(2011) 424
Föredragande: CM

3. Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: LS

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: PM
Punkt 2: Reviderat PM
Punkt 3: PM

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan