Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:7 Tisdag 2011-11-15 kl. 11:00

Tisdag 2011-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen (MJU8)
Preliminär justering
KOM (2011) 634
Föredragande: CM

2. Ändring i lagen om tävling med hästdjur (MJU3)
Beredning
Proposition 2011/12:27
Föredragande: BW

3. Förslag till Uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Beredning
Föredragande: LS

4. Förslag till Uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Beredning
Föredragande: LS

5. EU-förslag om säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM (2011) 663
Föredragande: HR

6. EU-förslag om den gemensamma jordbrukspolitiken
Subsidiaritetsprövning.
KOM(2011) 625
KOM(2011) 626
KOM(2011) 627
KOM(2011) 628
KOM(2011) 630
KOM(2011) 631
Föredragande: MH

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag 17 november 2011 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande
Punkt 2: PM
Punkt 3-4: Uppföljningsgruppens rapporter
Punkt 5: Förslag till beslut
Punkt 6: PM (KOM-dok. utsända på papper 111025)

Dessutom bifogas:
Rapport Jordbruksråd 20-21 oktober 2011
Preliminär sammanträdesplan