Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:8 Torsdag 2011-11-17 kl. 08:00

Torsdag 2011-11-17 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. EU- förslag om färdplanen för ett resurseffektivt Europa
Överläggning
Miljöminister Lena Ek
Miljödepartementet
KOM (2011) 571

2. EU- förslag om EU:s position i valfångstkommissionen
Överläggning
Miljöminister Lena Ek
Miljödepartementet
KOM (2011) 495

3. Justering av protokoll

4. EU-förslag om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (MJU7)
Justering
KOM (2011) 424
Föredragande: CM

5. Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen (MJU8)
Justering
KOM (2011) 634
Föredragande: CM

6. EU-förslag om den gemensamma jordbrukspolitiken
Subsidiaritetsprövning. Beslut.
KOM(2011) 625
KOM(2011) 626
KOM(2011) 627
KOM(2011) 628
KOM(2011) 630
KOM(2011) 631
Föredragande: MH

7. Förslag till Uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Fortsatt beredning
Föredragande: LS

8. Inkomna EU-dokument m.m.
Föredragande: ALK

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdag 22 november 2011 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: PM
Punkt 2: PM
Punkt 3: Protokoll 2011/12: 6
Punkt 4-5: Förslag till utlåtande (MJU8 end. elektroniskt)
Punkt 6: Förslag till beslut
Punkt 7: Underlag delas på bordet
Punkt 8: Lista inkomna EU-dokument m.m

Dessutom bifogas:
Kommissionens svar på utlåtande 2010/11:MJU21
Preliminär sammanträdesplan