Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:9 Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-26

Föredragningslista

1. Uppvaktning av branschorganisation Swedish
aerospace industries

2. Justering av protokoll

3. Ändring i lagen om tävling med hästdjur (MJU3)
Justering
Proposition 2011/12:27
Föredragande: BW

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (MJU1y)
Justering
Föredragande: LS

5. Havsmiljö (MJU 9)
Behandling
Motioner
Föredragande: KB

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag 24 november kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2011/12:7
Punkt 3: Förslag till betänkande
Punkt 4: Förslag till yttrande
Punkt 5: PM och motioner

Dessutom bifogas:
Fakta-PM 2011/12:30 Reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken
Preliminär sammanträdesplan