Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:27 Torsdag 2013-04-11 kl. 10:00

Torsdag 2013-04-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27
Datum och tid: 2013-04-11 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. (MJU14)
Justering
Prop. 2012/13:55 och motioner
Föredragande: LS

3. Skogspolitik (MJU16)
Justering
Motioner
Föredragande: CM

4. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skriv. 2012/13:80 och motioner
Föredragande: ALK

5. EU-förslag om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning
KOM (2013) 133
Föredragande: FJ

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 april 2013 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:25 och 26
Punkt 2 och 3: Förslag till betänkande
Punkt 4: PM och motioner (mot. endast på papper)
Punkt 5: PM, inkl. regeringens bedömning samt KOM(2013) 133

Dessutom bifogas:
Rapport från Miljörådet 21 mars 2013
Preliminära sammanträdestider