Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:29 Torsdag 2013-04-18 kl. 08:00

Torsdag 2013-04-18 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29
Datum och tid: 2013-04-18 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruksråd 22-23 april 2013
Information
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Landsbygdsdepartementet.

2. Kl. 09.00.Livsmedelsverket
Information
Generaldirektör Inger Andersson

3. Justering av protokoll

4. En europeisk strategi för plastavfall (MJU18)
Beredning
Grönbok KOM(2013) 123
Föredragande: LS

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skriv. 2012/13:75
Föredragande: ALK

6. EU-förslag om fastställande av en anpassningssats för direktstöd enligt förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2013
Subsidiaritetsprövning. Beslut.
KOM (2013) 159
Föredragande: FJ

7. EU-förslag om upprättandet av en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning
KOM (2013) 133
Föredragande: FJ

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 april 2013 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: Protokoll 2012/13:27
Punkt 4: PM och KOM (2013) 123
Punkt 5: PM
Punkt 6: Förslag till beslut
Punkt 7: PM

Dessutom bifogas:
Gemensamdeklaration GJP, baltiska länderna
2012/13:85 Fakta-PM Grönbok om en europeisk strategi för plastavfall i miljön
Preliminära sammanträdestider