Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:30 Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30
Datum och tid: 2013-04-23 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. En ram för havsplanering och integrerad kustförvaltning (MJU 20)
Justering
KOM (2013) 133
Föredragande: FJ

3. Djurskydd m.m. (MJU 19)
Beredning
Motioner
Föredragande: MH

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 april 2013 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:28
Punkt 2: Förslag till utlåtande
Punkt 3: PM och motioner

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider