Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:31 Torsdag 2013-04-25 kl. 10:00

Torsdag 2013-04-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31
Datum och tid: 2013-04-25 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Information från Naturvårdsverket
Information om 2013 års uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål

2. Justering av protokoll

3. En europeisk strategi för plastavfall (MJU18)
Fortsatt beredning
Grönbok KOM (2013) 123
Föredragande: LS

4. Offentlig utfrågning om oredlighet i livsmedelskedjan
Föredragande: BW och EF

5. Studieresor m.m.
Föredragande: BW

6. Inkomna skrivelser
Föredragande: BW

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 maj 2013 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2012/13:29
Punkt 3: PM
Punkt 4: PM
Punkt 5: Inbjudan från KSLA


Dessutom bifogas:
Inkommen skrivelse (end. elektroniskt)
Preliminära sammanträdestider